Nog maar een paar jaar terug werd vaak gevraagd: "Facility Management? Wat is dat en wat doe je dan eigenlijk"? Tegenwoordig kom ik steeds vaker mensen en vooral organisaties tegen waarbij FM een bekend begrip is. FM is een aparte discipline zoals ICT en HRM dat zijn, en is in een moderne organisatie niet weg te denken. Ieder zichzelf respecterend bedrijf dient in deze tijden een bewuste keuze te maken hoe hier mee om te gaan.

Om de plaats in een organisatie te krijgen die FM verdient, is het vaak nodig om een ontwikkeling op het gebied van facilitair bewustzijn door te maken. De evolutie van een serviele interne dienst (u vraagt en wij draaien) naar een interne klant-leverancier-relatie is een bijzonder leerzaam en interessant proces. Goed vormgegeven en gestuurd zorgt dit proces namelijk voor een meer professionele benadering van de interne dienstverlening en geeft aan beide partijen (vrager en aanbieder) een duidelijk kader waarbinnen verwachtingen over en weer getoetst en op elkaar afgestemd kunnen worden. De missie en visie van een organisatie zijn uiteraard bepalend voor de facilitaire strategie en doelstellingen en deze komen daarom altijd terug in de uitwerking van deze klant-leverancier-relatie.

Of de schoonmaak wordt uitbesteed of niet, een FMIS (Facility Management Informatie Systeem) wordt ingevoerd of dat men per E-mail aan de huismeester vraagt een lampje te vervangen: de dynamiek die men ervaart als mensen met liefde en plezier hun vak uitoefenen bepaalt voor een groot gedeelte hoe de kwaliteit van de dienstverlening wordt ervaren. Naast het invullen van alle facilitaire rationele en technische randvoorwaarden blijft dat voor mij bij iedere opdrachtgever de uitdaging!

Mieke Weeterings BBA FM
Interim Facility Manager