Welke functie: Vervanging van het Hoofd Facilitaire Dienst
Waarom: zwangerschapsverlof
Waar: MEE regio Tilburg
Wat gedaan: tijdens de vier maanden durende afwezigheid van het Hoofd Facilitaire Dienst is door de tijdelijke invulling van deze functie de continuïteit van de facilitaire dienstverlening gegarandeerd. De afdeling bestaat uit een secretariaat, receptie, huishoudelijke dienst en huismeester. Niet alleen de dagelijkse operationele gang van zaken werd aangestuurd, ook zijn enkele projecten opgepakt en nader ingevuld zoals:
- Opstellen SLA's voor de kritische leveranciers;
- Vooronderzoek herhuisvesting in het kader van activiteitgericht werken;
- Analyse en afstemming MOP's (meerjaren onderhoudsplanning).

Welke functie: Facilitair Teamleider Regio Zuid
Waarom: implementatie nieuwe facilitaire organisatiestructuur
Waar: ProRail Regio Zuid, Eindhoven
Wat gedaan: In het najaar van 2007 is door de hoofddirectie van ProRail groen licht gegeven voor een nieuwe regionale facilitaire organisatie. Voor de vier regio's is in januari 2008 gestart met een aantal Facilitaire Teamleiders op interim basis, die gedurende het jaar 2008 de nieuwe organisatie vorm en inhoud hebben gegeven. De volgende projecten zijn gerealiseerd in dit jaar:
- Opzetten, uitvoeren en analyseren uitkomsten facilitair klanttevredenheidsonderzoek;
- Voorbereiden en implementeren FMIS-systeem (Facilitair Management Informatie Systeem) inclusief facilitair meldpunt;
- Opvolgen acties vanuit RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie);
- Opstellen volgen en voorbereiden budgetten 2008 en 2009;
- Analyse leveranciers, verzamelen gegevens, opzetten archief conform NEN 2748 systematiek.
Verder zijn vooral zaken opgepakt die op de verschillende locaties (Verkeersleidingsposten, Schakel- en Meldcentra, regiokantoor) al geruime tijd op een adequate aanpak wachtten op het gebied van cateringvoorzieningen, schoonmaak, inrichting, huismeesterschap e.d.

Welke functie: Facility Manager area Zuidoost
Waarom: invulling functie tijdens wervingsperiode
Waar: TNT Post User Management, 's-Hertogenbosch
Wat gedaan: Vanwege een aantal wisselingen in de bezetting in de regio, is er een tijdelijke invulling gevraagd voor de functie van Facility Manager zodat de continuïteit van de dienstverlening was gewaarborgd. Facility Management bij TNT kenmerkt zich door een hoge uitbestedingsgraad en kan gezien worden als een regieorganisatie waarbij intensief gebruik wordt gemaakt van een FMIS systeem (Planon) en een landelijk facilitair meldpunt. Naast het invullen van deze rol zijn er een aantal andere taken uitgevoerd:
- Opvolgen eisen voor verkrijgen gebruiksvergunning Sorteercentrum 's-Hertogenbosch (digitalisering en updaten plattegronden, aanpassen sprinklerinstallatie);
- Coördineren facilitaire activiteiten Kerst- en Nieuwjaarperiode (verdubbeling inzet personeel, 24 uur per dag, 7 dagen per week);
- Opvolgen acties verschillende locaties in gebied Eindhoven op het gebied van gebouwenonderhoud.